Rehabilitering av plen i Sentralparken


Plenen i Sentralparken har store slitasjeskader. Videre er det flere steder stort innslag av ugress og områder med manglende gressvekst. Flere tiltak er tidligere prøvd uten ønsket resultat. Så styret har igjen vurdert ulike tiltak: legge ny plen, rehabilitering med dyplufting mm. Disse alternativene er kostbare. Langt billigere er det å benytte ugressmiddel. I et lite område i Sentralparken prøves derfor

dette nå ut, og resultatet virker lovende.


Ugressmiddelet er godkjent av Mattilsynet. Virkestoffet heter glyfosat og er det klart mest brukte plantevernmiddelet i Norge. Det er ikke farlig å ferdes i et område behandlet med glyfosat.


Se for øvrig Matilsynets faktaark