Nytt returpunkt for glass- og metallemballasje


En ny container for glass- og metallemballasje er plassert ved Utsyn ytterst i innkjøringen til Hospitalplassen (ved krysset Stensberggata/Sofies gate).